Grafoterápia

Lelki fájdalmaink és titkaink magunkba temetése nem csupán boldogságunknak lehet akadálya, hanem testi és lelki egészségünket is tönkreteheti. Az őszinte önfeltárás egy lehetséges módja az írás, amely hozzásegíthet minket ahhoz, hogy jobban érezzük magunkat a világban.

Belső élményvilágunk papírra vetése fontos szerepet játszhat problémáink, nehézségeink megoldásában, önismeretünk növelésében. Ki nem mondott gondolataink és érzéseink papírra vetése közben szükséges szavakba öntenünk, ami addig rendezetlenül, káoszszerűen kavargott bennünk. Amikor tehát a minket ért események szervezett formát öltenek, számunkra is jobban megérthetővé válnak, és az addigi töredékes élmények értelmes egésszé szerveződnek. Az írás folyamata fejlesztheti érzelmeink felismerésének és megértésének képességét, ezáltal új összefüggések meglátásához vezetve bennünket önmagunkkal és a világgal kapcsolatban.

Legbensőbb gondolatainkról és érzéseinkről való írás vagy beszéd mély fizikai és lelki hatásokat képes kiváltani. A rajzelemzés és a grafológia eszközeivel ötvözve ez a folyamat önismeretüket gazdagítva hozzájárulhat személyiségünk kreatív és egészséges fejlődéséhez és harmóniánk helyreállításához is.